Wolność, a może złudny obraz rzeczywistości?
Dodane przez wyimaginowanemysli dnia Listopad 29 2012 16:41:31
Tak niewielu z nas zadaje sobie pytanie: Czym jest prawdziwa wolność?

W znaczeniu potocznym wolnością jest przyzwolenie na robienie rzeczy, na które ma się ochotę. Nic też bardziej złudnego!

Żyjemy tylko w obrazie rzeczywistości, w którym chcemy żyć, lub w którym ktoś chce żebyśmy żyli. Dla poparcie tej tezy można by odwołać się do mitu platońskiego, w którym zobrazowana jest istota ludzkiej wolności i nie ma ona w tym obrazie nic wspólnego z jakimkolwiek przyzwoleniem.

Trudno zdefiniować w paru zdaniach wolność. Na pewno jest nią nieograniczona swoboda poszukiwania wiedzy, wypowiadania własnych poglądów, przekazywania swej wiedzy, a przede wszystkim - swoboda w znajdowaniu trudnych pytań i na podstawie własnych doświadczeń doszukiwaniu się odpowiedzi na nie. Jeśli tak, to można by rzec, że jesteśmy tymi kajdaniarzami z mitu, ponieważ w dzisiejszych czasach podlegamy zniewoleniu przez gnającą często na oślep cywilizację wraz z całym jej technologicznym i medialnym chaosem, trendami, modami, unifikacją, etc. Na każdym kroku spotykamy te ograniczenia zewnętrzne, niepozwalające nam na dalsze rozważania i poszukiwania.

Gorzej jeśli ograniczenia w stawaniu się wolnym tkwią w naszych głowach. Jak mówi interpretacja jaskini Platona, ciągle widzimy nierzeczywisty obraz otaczającego nas świata. Nie ukrywajmy r11; wielu z nas ogranicza swój wysiłek poznawczy do minimum twierdząc, iż zbyt szeroka wiedza może zaszkodzić. A przecież skąd mamy zaczerpnąć pojęcie o rozmiarze wiedzy skoro nigdy nie posiedliśmy jej w rzeczywistym rozmiarze?

Natura ludzka jest skomplikowana tak, że często sami siebie nie potrafimy zrozumieć. Lękamy się zadawania istotnych pytań samym sobie, szukania na nie odpowiedzi, dzielenia się takimi pytaniami z innymi ludźmi. Ta bojaźń to właśnie kajdany nakładane przez naszą podświadomość, bo to ona między innymi podpowiada nam, że ważna jest dla nas opinia innych ludzi i to jej udziałem okłamujemy się sami przed sobą, zapewniając się o tym, że jesteśmy wolni.

Zgadzam się w pełni z Platonem twierdzącym, że człowiekiem wolnym będzie, ten który zacznie uczyć się żyć na nowo na podstawie własnych badań, zadawania pytań samemu sobie i szukaniu odpowiedzi. Dostrzeżmy więc bolesną prawdę mówiącą, że nie jesteśmy wolni i zacznijmy odważnie szukać prawdziwej wolności. Zdobądźmy się na tę odwagę!

A może macie odmienne zdanie? Naturą filozofii jest ścieranie się stanowisk i poglądów. Podyskutujmy!